Lezingen.

Meer weten over het boek, de achtergrond, of de wereld van castraten? Je kan auteur Daan Esch ook als spreker uitnodigen. Dank zij de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren, komen organisaties die een auteurslezing boeken sinds maart 2019 in aanmerking voor een subsidie van € 100 per lezing. Volgende formules zijn beschikbaar:

Wat een stem vertellen kan

Een algemene lezing rond de ontstaansgeschiedenis en het opzet van ‘Stem’, waarin de tijdsgeest, de psychologie van de sleutelfiguren en de verschillende leeslagen van het boek worden toegelicht.

Speeddate met castraten

Inleidende lezing over het leven van castraten en hun betekenis voor de klassieke muziek. De personages van Donatello, Raffaello, Eliodoro en consorten worden belicht in historisch perspectief én komen tot leven aan de hand van leesfragmenten.

Een affaire van castraten

Driedelige lezingreeks over het fenomeen van castraten, opkomst en teloorgang van het meest tot de verbeelding sprekende stemtype uit het hele operarepertoire, aan de hand van ooggetuigenverslagen, muziekvoorbeelden en leesfragmenten.

De achterkant van de stem

Spoiler alert: readers only! Deze lezingformules zijn expliciet bedoeld voor een publiek dat het werk op voorhand heeft gelezen en de onderliggende betekenislagen beter wil doorgronden. De auteur biedt daarin een thematische verdieping rond een van volgende pijlers (naar keuze).

Cultuurhistorische setting
Intieme blik achter de schermen van het boek aan de hand van architectuur, stadsplanning, schilderkunst, geschiedenis en wereldeconomie. Inclusief leesfragmenten van onuitgegeven passages.

De muziek achter het woord
De verborgen knipogen naar iconische opera’s, aria’s en personages, verwijzingen naar componisten, musici, compositietechnieken en inside jokes voor melomanen. En als toemaatje: een verkenningstocht door de schat aan klassieke en eigentijdse muziekfragmenten uit de spotify speellijsten en de booksound van Joachim Stoop.

Beelden, metaforen, allegorieën en symbolen
De iconografie van de gebruikte beeldspraak. Een ontdekkingsreis langsheen sleutelmotieven, mythen en dierenfiguren die in het werk hun opwachting maken of tussen de regels verscholen zitten.

Trauma en verlossing
‘Stem’ als psychologische roman. Analyse van het ontwikkelingsmodel van persoonlijke groei dat ten grondslag ligt van de opbouw van het verhaal. In 13 stappen van pijn naar heling. Of hoe ‘Stem’ symbool staat voor de zoektocht van een mens naar zijn authentieke zelf.

Lezingaanvraag

0102030404